Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

uzupełnianie tabeli

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych jest niezwykle istotnym elementem naszej kompleksowej oferty usług finansowo-księgowych. Obejmuje ono różnorodne aspekty związane z zarządzaniem personelem oraz procesem wypłacania wynagrodzeń.

Nasze biuro rachunkowe pomaga w procesie rejestracji nowych pracowników. To nie tylko sporządzanie umów o pracę, ale także obsługa formalności związanych z zatrudnieniem, takie jak przekazywanie wymaganych dokumentów do organów skarbowych i ubezpieczeniowych. Dzięki naszemu wsparciu proces zatrudnienia staje się znacznie bardziej przejrzysty i skuteczny.

Oprócz tego nasz zespół zajmuje się rejestrowaniem i monitorowaniem czasu pracy pracowników. To oznacza dokładne śledzenie godzin przepracowanych, nadgodzin, a także dni urlopu. Dzięki naszej pomocy zachowujesz pełną kontrolę nad czasem pracy swojego personelu, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania pracownikami.

Obsługa kadrowo-płacowa

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz przygotowujemy i rozliczamy wynagrodzenia pracowników. Nasze usługi obejmują zarówno podstawowe płace, jak i dodatki, premie i inne świadczenia. Dbamy o to, aby każdy pracownik otrzymywał wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami i zgodne z umową o pracę. Oprócz samego wynagrodzenia zajmujemy się obliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatków od wynagrodzeń. Nasz zespół specjalistów dba o to, aby te obowiązki były w pełni wypełnione zgodnie z przepisami prawa, eliminując ryzyko błędów w tych obszarach. Ponadto nasze biuro rachunkowe przygotowuje i składa odpowiednie deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe w imieniu Twojej firmy.