Prowadzenie ksiąg rachunkowych

segregatory

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) stanowi solidny fundament naszej oferty w zakresie obsługi finansowo-księgowej. KPiR to sprawdzony i prosty system ewidencji podatkowej, który doskonale nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie przejrzystość i skuteczność w zarządzaniu finansami odgrywają kluczową rolę.

Co obejmuje prowadzenie KPiR?

  • Rejestrację operacji finansowych

Nasze biuro rachunkowe podejmuje się precyzyjnej rejestracji wszelkich operacji finansowych związanych z Twoją działalnością. Przychody obejmują wszelkie wpływy wynikające z prowadzenia działalności, takie jak sprzedaż towarów lub usług. Rozchody to z kolei wszystkie koszty, niezależnie od tego, czy to wydatki operacyjne, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników czy inne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy.

  • Rozliczenia podatkowe

Jako część naszych usług w zakresie prowadzenia KPiR, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe rozliczenia podatkowe Twojej firmy. Obejmuje to obowiązki związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także podatkiem od towarów i usług (VAT). Nasza rozbudowana wiedza podatkowa i doświadczenie pozwalają nam zapewnić Ci, że Twoje rozliczenia są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów lub nadmiernych obciążeń podatkowych.

Nasze biuro rachunkowe dba o to, aby cała dokumentacja finansowa była przygotowana zgodnie z wymaganiami urzędów podatkowych. Gwarantujemy, że Twoje księgi rachunkowe są spójne, rzetelne i gotowe do ewentualnej kontroli podatkowej.